הנחיות קהילת POTLATCH

כיבוד

הפרטיות

חופש היצירה

שיתוף פעולה

עם שכנים

שיתוף ידע

ומיומנויות

תרבות חיים

ברת קיימא

השקעה של

3 שעות בשבוע

יצירת רווחיות

אמיתית

אופטימיות

כאידיאולוגיה

מוכן לחשיפה

שמירה על

מרחב בטוח

*הסכמי השכירות הינם סטנדרטיים ונעשים מול חברת הניהול שתלווה את הדיירים לאורך כל תקופת הפרויקט

pita logo final transparent white.png

לתיאום סיור בבניין לטובת מגורים או שיתוף פעולה יש לפנות

לפיתה מרקטינג בכתובת: imri@pita-marketing.com