הנחיות קהילת POTLATCH

כיבוד

הפרטיות

חופש היצירה

שיתוף פעולה

עם שכנים

שיתוף ידע

ומיומנויות

תרבות חיים

ברת קיימא

השקעה של

3 שעות בשבוע

יצירת רווחיות

אמיתית

אופטימיות

כאידיאולוגיה

מוכנות לחשיפה

שמירה על

מרחב בטוח

*הסכמי השכירות הינם סטנדרטיים ונעשים מול חברת הניהול שתלווה את הדיירים לאורך כל תקופת הפרויקט

pita logo final transparent white.png

לשיתופי פעולה ופרטים נוספים: imri@pita-marketing.com