הנחיות קהילת POTLATCH

noun_Privacy_1281379_edited.png

כיבוד

הפרטיות

noun_creation_3049151_edited.png

חופש היצירה

noun_living%20room_2958338_edited.png
noun_Question_2586756_edited.png
1422692-200.png

שיתוף פעולה

עם שכנים

שיתוף ידע

ומיומנויות

תרבות חיים

ברת קיימא

noun_hour_2630969_edited.png

השקעה של

3 שעות בשבוע

noun_Profit_1603773_edited.png

יצירת רווחיות

אמיתית

noun_conceptual%20thinking_2852864_edite

אופטימיות

כאידיאולוגיה

noun_Camera_1073141_edited.png

מוכנות לחשיפה

noun_private_2252847_edited.png

שמירה על

מרחב בטוח

*הסכמי השכירות הינם סטנדרטיים ונעשים מול חברת הניהול שתלווה את הדיירים לאורך כל תקופת הפרויקט